محصولات در دسته بندی كاهش وزن

دستگاه كاهش وزن پارچه

دستگاه كاهش وزن پارچه 

denyer

-عرض پارچه :1800-3600 mm

-زمان كاهش وزن : 40-15 دقيقه

-دماي بخار: c˚100-105

-نوع تغذيه پارچه و خروجي : عرض باز يا عرض بسته

-مجهز به سيستم يكنواخت كننده سود در سطح پارچه جهت دستيابي به كاهش وزن يكنواخت

-ساخت : چين ، كره