محصولات در دسته بندی ژيگر

انواع ژيگر

انواع ژيگرهاي معمولي و ژيگر-جتjig

-مناسب براي انواع پارچه هاي تاري-پودي

– عرض كاري : 1800-3200 ميلي متر

– با ظرفيت هاي مختلف