محصولات در دسته بندی DC8

    • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

DC 8

ویژگی ها:

  • – مناسب برای رنگرزی الیاف ظریف که می تواند تنها با الیاف طبیعی، مصنوعی بدون اصطکاک و چین خوردگی رنگ شوند.
  • این ماشین از خراب شدن پارچه های ظریف با آستری و تودوزی جلوگیری می کند ، مناسب برای پارچه های ظریف الیاف مصنوعی همانند بی بافت و الیاف ترکیبی است
جت فلو سمیل

جت فلو سمیل

-کیفیت رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی:

در سرعت مشابه ولی با فشار نازل 50% کمتر نسبت به سایر دستگاه ها عمل می کند  و مشکلات مربوط به پرشدن، نمدی DC8 شدن اصظکاک و چروک شدن با استفاده از اسپری مایع نرم کن رنگرزی حل شده است.

است فشار نازل ماسین رنگرزی های موجود 1.2 اتمسفر است      PET200m/minبرای مثال اگر سرعت پارچه

اما در جت فلو دی سی 8 حدود 0.5 اتمسفر است

 

-حفظ ثبات مقدار ماده رنگرزی علی رغم تغییرات مقدار پارچه رنگرزی

-داشتن سرعت مشخص مایع با وجود تغییرات در مقدار ماده رنگرزی در مقدار گردش ثابت  ماده رنگرزی هنگام کاهش سطح مایع رنگرزی که منجر به کاهش جریان گردش می شود

*میزان یکسانی از مایع برای پارچه 150و 60 کیلو استفاده می شود(200گرم/متر)

 

-گردش ثابت پارچه با تنش کمتر

از آنجایی که جت فلو جدا شدن پارچه را از مایع رنگرزی و هوا که در مسیر منظم آسان  می کند ناشی از کاهش چرخش جریان است آسان کرده

آرایش یافتگی پارچه ثابت است، عملکرد کاهش تنش پارچه با ضخامت بالا شناسایی شده و اصطکاک و چروک پذیری کاهش می یابد

به علاوه زاویه آرایش یافتگی مسیر آب برای تثبیت انتقال و حرکت پارچه بهینه شده است

-میزان مایع کم رنگرزی

سیستم استفاده کم از مواد رنگرزی در دستگاه جت فلو موجب افزایش بهره وری با کاهش مصرف آب شده و سرعت عملکرد آن قدرت رقابتی را میان سایرین ایجاد کرده است.