Posts tagged نخ

SIHY

 

رنگرزی نخ

رنگرزی نخ

 

*این سری مناسب پارچه های خیلی حساس (پشم،موهر، کشمیر، ابریشم، اکرلیک)  بهبود کیفیت- عملکرد اتوماتیک و خشک میشود.90-105 ̊cکردن مناسب در دمای پایین

*می تواند زمان خشک کردن را با حفظ کردن فشار بالا و توانایی بالای جداسازی هوا با اب از بخار به طور چشمگیر کاهش دهد

*مبدل حرارتی- خنک کننده- جدا کننده و وزنده برای دوام بالا و محافظت اسان طراحی شده اند

*اجرای کاملاً اتوماتیک برای اداره آسان تر

*با استفاده از سیستم خنک کننده غیر مستقیم با کارایی بالا و بازیابی کامل آب در بخش کولر، مصرف انرژی کاهش می یابد.

آپشن های تصویر :

 • مخزن
 • هدایت گر جریان
 • مبدل حرارتی
 • شیر تآمین بخار
 • دریچه بخار
 • دمای گرما
 • خنک کننده
 • جداکننده
 • دمای خروجی
 • دمای خنک کننده
 • شیر آب خنک کننده
 • شیر زهکش
 • تانک.. زهکش
 • شیر زهکش
 • وزنده
 • دریچه هوا
 • شسر امنیتی
 • شیر تآمین هوا
 • شیر خروجی هوا
 • دستگاه خروجی امنیتی
 • تغییر فشار
 • شیر شستشو
 • آب
 • بخار
 • هوای فشرده
 • گیج فشار ورودی
 • گیج فشار خروجی