دولاکنی – پروجکت سرویس ایران

Posts tagged دولاکنی

دولا کتابی

دستگاه دولا کتابی ، بعد از دولا کردن پارچه بر خلاف دستگاه دولارول پیچ که پارچه را بصورت رول تحویل می دهد ، این دستگاه پارچه را بصورت طاقه کتابی می پیچد و تحویل می دهد. نمونه دیگر این دستگاه ، دستگاه چهارلا کنی می باشد.

دولا رول پیچ

دستگاه دولا رول پیچ مشابه دستگاه رول پیچ می باشد ، با این تفاوت که پارچه را ابتدا بصورت دولا آماده می کند و سپس بصورت رول پارچه را جمع می کند .

نمونه دیگر این دستگاه ، دستگاه دولاکتابی (دولا پیچ کتابی) می باشد که بعد از دولا کردن پارچه بصورت طاقه کتابی پارچه را جمع می کند. پروجکت سرویس ایران ، این افتخار را دارد که هر دونوع دستگاه دولا رول پیچ و دولاکتابی را در ایران تولید می کند.

دولارول پیچ گرد بافت

دولارول پیچ گرد بافت

طاقه پیچی

دستگاه های طاقه پیچی دستگاه هایی هستند که بر خلاف رول پیچ ها ، پارچه ها را بصورت طاقه های کتابی بسته بندی می کنند. پروجکت سرویس ایران دستگاه های طاقه پیچ را به دو صورت دولا کتابی و چهارلا کتابی عرضه می کند.همچنین پروجکت سرویس ایران دستگاه های بسته بندی دولا بصورت رول (دولا رول پیچ) نیز ارائه می نماید.

طاقه پیچی دولا کتابی

طاقه پیچی دولا کتابی