محصولات در دسته بندی دولا رول پیچ

    • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

دولا رول پیچ

دستگاه دولا رول پیچ مشابه دستگاه رول پیچ می باشد ، با این تفاوت که پارچه را ابتدا بصورت دولا آماده می کند و سپس بصورت رول پارچه را جمع می کند .

نمونه دیگر این دستگاه ، دستگاه دولاکتابی (دولا پیچ کتابی) می باشد که بعد از دولا کردن پارچه بصورت طاقه کتابی پارچه را جمع می کند. پروجکت سرویس ایران ، این افتخار را دارد که هر دونوع دستگاه دولا رول پیچ و دولاکتابی را در ایران تولید می کند.

دولارول پیچ گرد بافت

دولارول پیچ گرد بافت