محصولات در دسته بندی طاقه پیچی

طاقه پیچی

دستگاه های طاقه پیچی دستگاه هایی هستند که بر خلاف رول پیچ ها ، پارچه ها را بصورت طاقه های کتابی بسته بندی می کنند. پروجکت سرویس ایران دستگاه های طاقه پیچ را به دو صورت دولا کتابی و چهارلا کتابی عرضه می کند.همچنین پروجکت سرویس ایران دستگاه های بسته بندی دولا بصورت رول (دولا رول پیچ) نیز ارائه می نماید.

طاقه پیچی دولا کتابی

طاقه پیچی دولا کتابی