محصولات در دسته بندی دولا کتابی

    • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

دولا کتابی

دستگاه دولا کتابی ، بعد از دولا کردن پارچه بر خلاف دستگاه دولارول پیچ که پارچه را بصورت رول تحویل می دهد ، این دستگاه پارچه را بصورت طاقه کتابی می پیچد و تحویل می دهد. نمونه دیگر این دستگاه ، دستگاه چهارلا کنی می باشد.